Stichting Tout Lui FautStichting Tout Lui Faut

Stichting Tout Lui Faut

Na de uitzending van ‘De plantage van onze voorouders’ ontstond de behoefte om het gesprek dat wij, Peggy en Maartje, in de podcast voeren, op een duurzame manier voort te zetten. In mei 2021 richtten we stichting Tout Lui Faut op, met Rehana Ganga als directeur/bestuurder. Scroll naar beneden voor onze doelstellingen.

Wat gaan we doen?

Het komend jaar werken wij toe naar een reeks ontmoetingen op bijzondere locaties rondom ons gedeelde slavernijverleden. Door het vertellen van ons verhaal nodigen wij u uit om zelf te reflecteren op hoe u zich tot dit verleden verhoudt. Aan het eind kunt u aan de slag met onderzoek naar koloniale sporen in uw eigen stamboom, bedrijf of stad. We willen dit concept ook vertalen naar een lesvorm voor op scholen.

Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden voor het plaatsen van een gedenkplek of informatiecentrum op plantage Tout Lui Faut in Suriname. Nazaten van tot slaafgemaakten kunnen hier hun voorouders te gedenken. Daarnaast is het bedoeld als kennisoverdracht aan de Surinaamse jeugd. Dit project is er, mede door de huidige pandemie, een voor op langere termijn.

Agenda

 • Vrijdag 18 juni (o.v.), 19:30: Rijksmuseum X De plantage van onze voorouders sessie I
 • Vrijdag 25 juni (o.v.), 19:30: Rijksmuseum X De plantage van onze voorouders sessie II
 • Vrijdag 2 juli (o.v.), 19:30: Rijksmuseum X De plantage van onze voorouders sessie III
 • Donderdag 1 juli, 17:00 Mauritshuis Den Haag: Keti Koti Dialoogtafel o.l.v. Peggy & Maartje
 • Zondag 4 juli: Kriterion, Amsterdam: Maartje & Peggy te gast op Oorzaken Festival.

Wilt u helpen?

  De stichting bevindt zich in een opstartfase. Uw bijdrage helpt ons om in Nederland en Suriname onderzoek te doen en allianties aan te gaan met bestaande initiatieven. Bijkomende kosten zijn die voor het ontwikkelen van les-/presentatiemateriaal, een nieuwsbrief, website en het voeren van een administratie. Voorjaar 2022 willen wij ons eerste jaarplan presenteren.

  Uw gift is belastingaftrekbaar. Vermeld in de omschrijving uw mailadres, dan ontvangt u onze nieuwsbrief en jaarverslag. We streven naar actieve betrokkenheid van onze donateurs en ontmoeten u graag op een van onze bijeenkomsten. Wilt u er zelf een organiseren? Mailt u ons dan op .(JavaScript must be enabled to view this email address).

  KvK nummer:

  Rekeningnummer:


  Doelen van Stichting Tout Lui Faut

  • Het behoud van cultureel erfgoed verbonden aan het Nederlands slavernijverleden in de breedste zin des woords en met betrekking tot de Surinaamse plantage Tout Lui Faut in het bijzonder;
  • Het stimuleren van gelijkwaardige samenwerking tussen nazaten van tot slaafgemaakten en nazaten van plantage-eigenaren of andere betrokkenen bij de Nederlandse slavenhandel en slavernij;
  • Het stimuleren van een gelijkwaardige dialoog over de gevolgen van het Nederlands slavernijverleden;
  • Het verwerven en beheren van financiën en fondsen ter bereiking van en ter besteding aan bovengenoemde doelstellingen;
  • Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door

  • Het organiseren van bijeenkomsten van nazaten van tot slaafgemaakten en nazaten van plantage-eigenaren en andere betrokkenen bij de Nederlandse slavernij;
  • Het stimuleren van historisch, archeologisch en genealogisch onderzoek m.b.t. het Nederlands slavernijverleden;
  • Het stimuleren van (online) publicaties en lesmateriaal over het Nederlands slavernijverleden;
  • Het organiseren / geven van lessen, lezingen, presentaties, workshops, cursussen, symposia, congressen over het Nederlands slavernijverleden;
  • Het oprichten en onderhouden van monumenten en gedenktekens aan de Nederlandse slavernij.